Kulturna rezidenca Podlog pod Bohorjem

Kulturna rezidenca Podlog pod Bohorjem, zavod za kulturne aktivnosti je bil ustanovljen kot zavod neprofitne narave.

Poslanstvo rezidence je, da skozi raznolike dimenzije kulturno-izobraževalnih aktivnosti deluje kot ‚katalizator‘, ki lokalno skupnost interesno in strateško povezuje s širšo nacionalno in mednarodno strokovno in občo javnostjo.

Delovanje zavoda je organiziran v treh dopolnjujočih sklopih:

  • Umetniška rezidenca s programom mednarodnih gostujočih umetnikov
  • Think-tank s fokusom na razvoj in krepitev znanja v lokalnem, regijskem in mednarodnem okolju
  • Širši vpliv na lokalno skupnost in regijo z razvojem trajnostne kulturno-kreativne destinacije in mednarodne vpetosti