Umetniška rezidenca

Umetniška rezidenca je v osredju delovanja zavoda in bo tako umeščena v lokalno krajino delovala kot kulturno-umetniški povezovalec lokalne skupnosti s širšim mednarodnim okolje.

V sklopu rezidence bomo na letni ravni gostili med 8 do 10 mednarodnih umetnikov iz različnih disciplin, ki bodo na posesti ter z aktivnostmi vpletenimi v lokalno skupnost delovali mesec dni. Vizija umetniške rezidence je inovativni preplet umetniških disciplin od slikarstva, kiparstva, literature, glasbe, novih medijev itd. v kontekstu lokalne kulturne dediščine.

S tovrstnim inovativnim prepletom tako želimo rezidenco umestiti kot nekakšen ‚kulturni katalizator‘, ki v širšem kontekstu prispeva k trajnostnemu razvoju širše Kozjanske regije.

Aktivnosti umetniške rezidence v lokalni skupnosti:

  • Pogovorni dogodki z gostujočimi umetniki
  • Odprte delavnice tekom umetniških procesov in predstavitve umetniških del
  • Forma viva koncept umestitve umetnin po posesti, dostopno javnosti
  • Posebni umetniško-izobraževalni dogodki, programi, itd.

EVENT: Glasbeni utrinek s Podloga s Favozo

GLASBENI UTRINKI S PODLOGA 2021

Glejte na spletu ZDAJ! – Od Ipavčeve tradicije v svet

Od Ipavčeve tradicije v svet

Skladateljica
Aleksandra Bajde

Skladateljica
Petra Strahovnik

Skladatelj
Leon Firšt

Skladateljica
Nina Šenk