Think-tank

Dejavnosti think-tanka so usmerjene predvsem na razvoj in krepitev kompetenc in znanja v lokalnem, regijskem in mednarodnem okolju. Tematski fokus je raziskovalnih aktivnosti je vprašanje o kreativnem razvoja destinacije (creative placemaking) v kontekstu podeželja in vpliv tovrstnih intervencij nad tradicionalnimi socialno-ekonomskimi parametri.

Umestitev umetniške rezidence in močna povezava z raziskovalno dejavnostjo bo tako omogočala odlično raziskovalno okolje, v dimeziji opazovanja vplivov kot tudi eksperimentacije.

Prav eksperimentacija, kjer navezujemo umetniške discipline z raziskovalno dejavnostjo v lokalnem kontekstu, tako omogoča pridobivanje znanj, ki postajajo ključna tudi na širši ravni EU.

Aktivnosti think-tanka:

  • Strokovno-raziskovalni posveti na temo ustvarjanja kreativnih destinacij, trajnostnega razvoja (mednarodni svetovalno odbor)
  • Mednarodni raziskovalni projekti s fokusom na Hišo Podlog in širšo Kozjansko regijo (del doktorskega študija ustanovitelja)
  • Regijsko, nacionalno in mednarodno ozaveščanje o pridobljenih kompetencah in znanjih

Mednarodni posvetovalni odbor

Cristina Da Milano
Dr. Olga Kolokytha
Dr. Greg Richards
Licia Calvi
Gregor Deleja
Gregor Deleja
Dr. Lucija Kolar
Matic_Gajsek
Matic Gajšek