Od kulturne dediščine do trajnostnega razvoja – Dr. Olga Kolokytha

»Od kulturne dediščine do trajnostnega razvoja« je serija strokovnih predavanj Hiše Podlog / Kulturne rezidence Podlog pod Bohorjem, s katero prispevamo k prenosu znanja in kompetenc mednarodnih praks tudi v slovensko in predvsem širšo okolje Kozjanskega. Osrednja tema drugega predavanja bo »Lokalna kulturna politika: Kulturna dediščina kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja destinacij« z gostjo dr. Olgo Kolokytho.